Apie apdovanojimus

Apdovanojimų kategorijos

PR Impact Award Category

Korporatyvinė komunikacija

Korporatyvinės komunikacijos projektas, kuriuo siekiama vidinėms ir išorinėms auditorijoms pristatyti organizacijos veiklą, tikslus, vertybes, pasiektus finansinius rezultatus, kurti vadovo įvaizdį. Ilgalaikė ir tvari komunikacija prisideda prie organizacijos reputacijos kūrimo ir sėkmingo veiklos strategijos įgyvendinimo.

PR Impact Award Category

Rinkodaros komunikacija

Komunikacijos projektas, kuriuo pateikiama informacija apie produktą ar paslaugą ir puoselėjamas ryšys bei dialogas su to produkto ar paslaugos vartotojais.

PR Impact Award Category

Integruota komunikacijos kampanija

Komunikacijos projektas, kurio įgyvendinimui vieningai naudojamos skirtingos ryšių su visuomene ir rinkodaros priemonės bei kanalai.

PR Impact Award Category

Viešojo sektoriaus komunikacija

Projektas, skirtas viešinti viešojo sektoriaus institucijų politiką, paslaugas, ir pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

PR Impact Award Category

NVO komunikacija

Nevyriausybinių organizacijų projektas, skirtas viešinti jų poziciją tam tikru klausimu, pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

PR Impact Award Category

Krizių komunikacija

Komunikacijos kampanija, grįsta krizės valdymo veiksmais ir technikomis bei skirta spręsti organizacijos problemas viešojoje erdvėje.

PR Impact Award Category

Socialinės atsakomybės projektas

Komunikacijos projektas, kuriuo viešinamos organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos, apimančios ne tik verslui būdingus ekonominius tikslus, bet ir socialinius bei aplinkosaugos aspektus, prisidedančius prie darnaus visuomenės vystymosi.

PR Impact Award Category

Vidinė komunikacija

Vidinės komunikacijos projektas, skirtas kurti ir plėtoti organizacijos ir jos darbuotojų santykį, stiprinti organizacijos vidinę kultūrą, viešinti ateitis pasikeitimus bei kurti ir įgyvendinti naujas ir esamas organizacijos vertybes.

PR Impact Award Category

Renginys

Komunikacijos projektas, kurio metu siekiama viešinti konkretų renginį ar renginių ciklą.

PR Impact Award Category

Socialinių tinklų kampanija

Komunikacijos projektas, įgyvendinamas naudojant tik socialinės žiniasklaidos kanalus: „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir kt.

PR Impact Award Category

Nuolatinė komunikacija socialiniuose tinkluose

Nuolatinė ir nuosekli komunikacija apie organizaciją ar prekės ženklą socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir kt.

PR Impact Award Category

Metų agentūra

Agentūra, surinkusi daugiausiai apdovanojimų.

Tarptautinės komisijos nariai

Aurelijus Katkevičius

Vyr. redaktorius, Žurnalas „Verslo klasė"

Marco Magli

Vadovas ryšiams su žiniasklaida ir išore, Avio Aero, a General Electric business

Aive Hiiepuu

Partnerė ir vykdančioji direktorė, PR Concept

Stavros Papagianneas

Vykdantysis direktorius, StP Communications

Sara Pearson

CEO, Spider PR

Maxim Behar

CEO, M3 Communications Group, Inc.

Maria Mordvinova

Prodekanė, Komunikacijos, medijų ir dizaino fakultetas, Nacionalinis tyrimų universitetas - aukštoji ekonomikos mokykla, Maskva

Christophe Ginisty

Steigėjas, Agorep

Kevin Read

Vykdantysis pirmininkas ir partneris, Engage by Bell Pottinger

Jesper Schou Hansen

Savininkas, RsV agentūra SCHOU

Renata Matkevičienė

Komunikacijos fakulteto studijų prodekanė, Vilniaus universitetas