Apie apdovanojimus

Paraiškos priimamos iki gegužės 20 d.

Apdovanojimų kategorijos.

PR Impact Award Category

Korporatyvinė komunikacija

Korporatyvinės komunikacijos projektas, kuriuo siekiama vidinėms ir išorinėms auditorijoms pristatyti organizacijos veiklą, tikslus, vertybes, pasiektus finansinius rezultatus, kurti vadovo įvaizdį ar suvaldyti krizę. Ilgalaikė ir tvari komunikacija prisideda prie organizacijos reputacijos kūrimo ir sėkmingo veiklos strategijos įgyvendinimo.

PR Impact Award Category

Integruota komunikacijos kampanija

Komunikacijos projektas, kurio įgyvendinimui vieningai naudojamos skirtingos ryšių su visuomene ir rinkodaros priemonės bei kanalai.

PR Impact Award Category

Viešojo sektoriaus komunikacija

Projektas, skirtas viešinti viešojo sektoriaus institucijų politiką, paslaugas, ir pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

PR Impact Award Category

NVO komunikacija

Nevyriausybinių organizacijų projektas, skirtas viešinti jų poziciją tam tikru klausimu, pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

PR Impact Award Category

Socialinės atsakomybės projektas

Komunikacijos projektas, kuriuo viešinamos organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos, apimančios ne tik verslui būdingus ekonominius tikslus, bet ir socialinius bei aplinkosaugos aspektus, prisidedančius prie darnaus visuomenės vystymosi.

PR Impact Award Category

Vidinė komunikacija

Vidinės komunikacijos projektas, skirtas kurti ir plėtoti organizacijos ir jos darbuotojų santykį, stiprinti organizacijos vidinę kultūrą, viešinti ateitis pasikeitimus bei kurti ir įgyvendinti naujas ir esamas organizacijos vertybes.

PR Impact Award Category

Renginys

Komunikacijos projektas, kurio metu siekiama viešinti konkretų renginį ar renginių ciklą.

PR Impact Award Category

Skaitmeninė komunikacija

Komunikacijos projektas arba tęstinė komunikacija apie organizaciją ar prekės ženklą įgyvendinami naudojant tik socialinės žiniasklaidos kanalus: „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir kt.

PR Impact Award Category

Inovacija komunikacijoje

Technologinių naujovių panaudojimas ar inovatyvių procesų taikymas komunikacijos projekto metu.

PR Impact Award Category

Nuomonės formuotojų ir virusinė komunikacija

Komunikacijos projektas, įtraukęs nuomonės formuotojus ir (arba) paplitęs virusu.

PR Impact Award Category

Metų agentūra

Agentūra, surinkusi daugiausiai apdovanojimų.

PR Impact Award Category

Publikos balsas

Komunikacijos projektas, sulaukęs didžiausio „PR Impact Awards 2018“ renginio dalyvių palaikymo.

PR Impact Award Category

Darbdavio komunikacija

Projektai, skirti kurti teigiamą darbdavio įvaizdį.

PR Impact Award Category

Paramos projektų komunikacija

Komunikacija, skirta rėmimo veikloms.

Tarptautinės komisijos nariai

Stavros Papagianneas

Vykdantysis direktorius, „StP Communications“

Aurelijus Katkevičius

Vyr. redaktorius, Žurnalas „Verslo klasė"

Marco Magli

Italijos regiono koordinatorius, Europos komunikacijos direktorių asociacija (EACD)

Jānis Palkavnieks

Atstovas spaudai, Draugiem Group

Kristel Abel

Komunikacijos vadovė, Estijos darbo inspekcija

Justin Green

Vadovas, Globali ryšių su visuomene ir komunikacijos vadovų sąjunga

Alex Malouf

Reputacijos santykių vadovas, P&G

Viktoria Mykhno

Ukrainos rinkos vadovė, KPMG

Kristine Mennika

Strateginės komunikacijos vadovė, Latvijos komercinių bankų asociacija