Taisyklės

„PR Impact Awards“ apdovanojimų taisyklės

Paraiškas ryšių su visuomene ir komunikacijos projektų apdovanojimams „PR Impact Awards 2019“, kuriuos organizuoja Lietuvos komunikacijos asociacija (LTKA) ir Ryšių su visuomene agentūrų asociacija (RSVA), gali teikti ryšių su visuomene agentūros, nepriklausomi ryšių su visuomene srities konsultantai, verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos, viešojo sektoriaus institucijos bei jų atstovai.

Paraišką teikianti ryšių su visuomene agentūra ar nepriklausomas konsultantas turi gauti su projektu susijusio savo kliento sutikimą. Jei paraišką teikia organizacija, tam turi būti pritarusi organizacijos vadovybė.

Paraiškoje minimas projektas turi būti įvykdytas tarp 2018 m. gegužės – 2019 m. balandžio mėn. (imtinai). Paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 20 d.

Standartinis paraiškos įkainis – 80 eurų (negalioja nevyriausybinėms ir labdaros organizacijoms, fondams). Renginio svetainėje pateikus paraišką, bus pristatomas paraiškos identifikacinis numeris. Jį būtina nurodyti paraiškos apmokėjimo paskirtyje. Apmokėjimas turi būti atliktas per renginio bilietų platinimo sistemą iki gegužės 20 d.

Paraiškas vertins tarptautinė „PR Impact Awards 2018“ komisija. Geriausiai įvertinti projektai bus paskelbti renginio dieną – gegužės 30 d.

 „PR Impact Awards“ apdovanojimų kategorijos:

  1. Korporatyvinė komunikacija

Korporatyvinės komunikacijos projektas, kuriuo siekiama vidinėms ir išorinėms auditorijoms pristatyti organizacijos veiklą, tikslus, vertybes, pasiektus finansinius rezultatus, kurti vadovo įvaizdį ar suvaldyti krizę. Ilgalaikė ir tvari komunikacija prisideda prie organizacijos reputacijos kūrimo ir sėkmingo veiklos strategijos įgyvendinimo.

 

  1. Integruota komunikacijos kampanija

Komunikacijos projektai, kurių įgyvendinimui vieningai naudojamos skirtingos ryšių su visuomene ir rinkodaros priemonės bei kanalai.

  1. Viešojo sektoriaus komunikacija

Projektai, skirti viešinti viešojo sektoriaus institucijų politiką, paslaugas, ir pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

  1. NVO komunikacija

Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti viešinti jų poziciją tam tikru klausimu, pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

 

  1. Socialinės atsakomybės projektas

Komunikacijos projektas, kuriuo viešinamos organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos, apimančios ne tik verslui būdingus ekonominius tikslus, bet ir socialinius bei aplinkosaugos aspektus, prisidedančius prie darnaus visuomenės vystymosi.

  1. Vidinė komunikacija

Vidinės komunikacijos projektas, skirtas kurti ir plėtoti organizacijos ir jos darbuotojų santykį, stiprinti organizacijos vidinę kultūrą, viešinti ateitis pasikeitimus bei kurti ir įgyvendinti naujas ir esamas organizacijos vertybes.

  1. Renginys

Komunikacijos projektas, kurio metu siekiama viešinti konkretų renginį ar renginių ciklą.

  1. Skaitmeninė komunikacija

Komunikacijos projektas arba tęstinė komunikacija apie organizaciją ar prekės ženklą įgyvendinami naudojant tik socialinės žiniasklaidos kanalus: „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir kt.

  1. Inovacija komunikacijoje

Technologinių naujovių panaudojimas ar inovatyvių procesų taikymas komunikacijos projekto metu.

  1. Nuomonės formuotojų ir virusinė komunikacija

Komunikacijos projektas, įtraukęs nuomonės formuotojus ir (arba) paplitęs virusu.

  1. Metų agentūra

Agentūra, surinkusi daugiausiai apdovanojimų.

  1. Miss Publica

Komunikacijos projektas, sulaukęs didžiausio „PR Impact Awards 2018“ renginio dalyvių palaikymo.