Rules of the Competition

Rules of the Competition

Konkurso taisyklės

1. Data ir vieta

„PR Impact Awards 2022“ konkurso finalas įvyks 2022 m. birželio 10 d. Vilniuje. Po tris geriausius projektus kiekvienoje iš kategorijų bus pristatoma viešai birželio 10 d. konferencijoje „PR Impact Awards 2022“ – paraiškų teikėjai įsipareigoja pristatyti į finalą patekusius projektus. Nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami birželio 10 d. apdovanojimų ceremonijoje.

2. Dalyvavimas

2.1. Konkursas yra atviras visiems dalyviams, veikiantiems komunikacijos srityje (verslo ir viešojo sektoriaus bendrovėms, komunikacijos agentūroms, laisvai samdomiems specialistams, nevyriausybinėms organizacijoms ir kt.) iš visų pasaulio šalių.

2.2. Galimybės pateikti paraišką:

2.2.1. Jei projektas sukurtas ir įgyvendintas kelių dalyvių (agentūros, užsakovo, laisvai samdomų ekspertų), paraišką gali pateikti tik vienas dalyvis, prieš tai susitaręs dėl dalyvavimo su visomis dalyvaujančiomis šalimis. Jei du skirtingi dalyviai pateikia paraišką su tuo pačiu projektu, konkursui priimama anksčiau pateikta paraiška.

2.2.2. Paraiškos negali būti teikiamos be projekto savininko/kliento patvirtinimo dėl intelektualinės nuosavybės ir dėl sutikimo teikti paraišką konkursui.

2.3. Paraiškų atmetimas:

2.3.1. Organizatoriai gali neleisti dalyvauti konkurse paraiškoms, kurios žeidžia nacionalinius ar religinius jausmus, diskriminuoja kurias nors visuomenės grupes ar skatina neteisėtus veiksmus.

2.3.2. Anksčiau konkursui teiktos paraiškos;

2.4. Konkursui teikiami projektai turi būti įgyvendinti 2021 m. gegužės – 2022 m. balandžio mėn. (imtinai).

2.5. Paraiškos turi būti pateiktos ir mokėjimai už paraiškas atlikti iki 2022 m. gegužės 9 d. 23:59 val.

2.6. Paraiškos, kurios pateiktos, neužpildant visų paraiškos dalių, ir neapmokėtos paraiškos bus atmestos.

3. Reikalavimai paraiškoms

3.1. Paraiškos pateikiamos anglų kalba, užpildant pateiktą formą www.primpactawards.com.

3.2. Paraiškas galima teikti į 13 kategorijų:

3.2.1. KORPORATYVINĖ KOMUNIKACIJA. Korporatyvinės komunikacijos projektas, kuriuo siekiama vidinėms ir išorinėms auditorijoms pristatyti organizacijos veiklą, tikslus, vertybes, pasiektus finansinius rezultatus, ar suvaldyti krizę.

3.2.2. INTEGRUOTA KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA. Komunikacijos projektas, kurio įgyvendinimui vieningai naudojamos skirtingos ryšių su visuomene ir rinkodaros priemonės bei kanalai.

3.2.3. VIEŠOJO SEKTORIAUS KOMUNIKACIJA. Projektas, skirtas viešinti viešojo sektoriaus institucijų politiką, paslaugas, ir pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

3.2.4. NVO KOMUNIKACIJA. Nevyriausybinių organizacijų projektas, skirtas viešinti jų poziciją tam tikru klausimu, pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

3.2.5. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS / TVARUMO KOMUNIKACIJOS PROJEKTAS. Komunikacijos projektas, kuriuo viešinamos organizacijų socialinės atsakomybės / tvarumo iniciatyvos, apimančios ne tik verslui būdingus ekonominius tikslus, bet ir socialinius bei aplinkosaugos aspektus, prisidedančius prie darnaus visuomenės vystymosi.

3.2.6. VIDINĖ KOMUNIKACIJA. Vidinės komunikacijos projektas, skirtas kurti ir plėtoti organizacijos ir jos darbuotojų santykį, stiprinti organizacijos vidinę kultūrą, viešinti ateities pasikeitimus bei kurti ir įgyvendinti naujas ir esamas organizacijos vertybes.

3.2.7. RENGINIO KOMUNIKACIJA. Komunikacijos projektas, kurio metu siekiama viešinti konkretų renginį ar renginių ciklą.

3.2.8. SKAITMENINĖ KOMUNIKACIJA. Komunikacijos projektas arba tęstinė komunikacija apie organizaciją ar prekės ženklą įgyvendinami naudojant tik socialinės žiniasklaidos kanalus: „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir kt.

3.2.9. INOVACIJA KOMUNIKACIJOJE. Technologinių naujovių panaudojimas ar inovatyvių procesų taikymas komunikacijos projekto metu.

3.2.10. NUOMONĖS FORMUOTOJŲ IR VIRUSINĖ KOMUNIKACIJA. Komunikacijos projektas, įtraukęs nuomonės formuotojus ir (arba) paplitęs virusu.

3.2.11. DARBDAVIO KOMUNIKACIJA. Projektai, skirti kurti teigiamą darbdavio įvaizdį ir pritraukti darbuotojų.

3.2.12. PARAMOS PROJEKTŲ KOMUNIKACIJA. Komunikacija, skirta rėmimo veikloms ir atitinkamoms socialinėms iniciatyvoms.

3.2.13. LYDERYSTĖS KOMUNIKACIJA. Projektai skirti kurti teigiamą organizacijos vadovų įvaizdį, siekiant kurti / stiprinti organizacijos lyderystę tam tikroje kategorijoje / sektoriuje.

3.3. Taip pat papildomai renkama METŲ AGENTŪRA (Agentūra, surinkusi daugiausiai taškų už apdovanojimus), PUBLIKOS BALSAS (Komunikacijos projektas, sulaukęs didžiausio „PR Impact Awards 2022“ renginio dalyvių palaikymo), ORIGINALIAUSIAS PRISTATYMAS (Specialus įvertinimas už organizatorių nuomone originaliausią į finalą patekusio projekto pristatymą).

4. Vertinimo komisijos darbas

4.1. darbus vertins tarptautinė komisija, skelbiama www.primpactawards.com, sudaryta iš patyrusių komunikacijos srities specialistų.

4.2. Vertinimo procedūra:

4.2.1. Paraiškos pateikiamos 13 kategorijų iki 2022 m. gegužės 9 d. 23:59 val.

4.2.2. Komisija paraiškas vertina iki gegužės 31 d. Ne vėliau kaip birželio 3 dieną www.primpactawards.com ir konkurso „Facebook“ paskyroje paskelbiama po tris daugiausiai balų surinkusias paraiškas kiekvienoje kategorijoje.

4.3. Trys daugiausiai balų kiekvienoje kategorijoje surinkusius projektus jų teikėjai įsipareigoja pristatyti birželio 10 d. konferencijoje „PR Impact Awards“. Pristatymo trukmė – iki 5 min., pristatymo kalba – lietuvių. (Kitų šalių projektai ir tarptautiniai projektai gali būti pristatomi anglų k.)

4.4. Kategorijoje METŲ AGENTŪRA laimėtoja paskelbiama įmonė, surinkusi daugiausiai taškų už projektų apdovanojimus pagrindinėse kategorijose (Publikos balsas ir Originaliausias pristatymas nėra skaičiuojami).
Už 1 vietos apdovanojimą skiriami 3 taškai, už 2 vietos apdovanojimą skiriami 2 taškai, už 3 vietos apdovanojimą skiriamas 1 taškas. Papildomai skaičiuojamas projektų, pelniusių 1-3 vietos apdovanojimus, kiekis – už kiekvieną projektą skiriamas 1 taškas.
Jei taškai pasiskirsto po lygiai, Metų agentūra tampa ta agentūra, kurios daugiausiai projektų pelno 1-3 vietos apdovanojimus.

5. Vertinimo kriterijai

5.1. Komisijos nariai vertina balais nuo 1 iki 10 kiekvieną iš konkurso paraiškų.

5.2. Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

5.2.1. Strategija (įskaitant situacijos analizę, tikslinių auditorijų identifikavimą, aiškių tikslų ir jų stebėsenos sistemos numatymą);

5.2.2. Kūrybiškumas ir inovatyvumas;

5.2.3. Įgyvendinimas (įskaitant kanalų ir priemonių parinkimą, įgyvendinimo efektyvumą);

5.2.4. Projekto rezultatai ir jų įvertinimas.

6. Reikalavimai paraiškoms

6.1. Kategorijų skaičius, į kurį pateikiama projekto paraiška, yra neribojamas.

6.2. Visos paraiškos turi būti pateiktos elektroniniu būdu, užpildant formą www.primpactawards.com.

6.3. Prie paraiškų gali būti pateikiama papildoma vaizdinė informacija (PDF/JPG/PPT formatais) ir papildomi komentarai prie paraiškos. Taip pat būtina nurodyti projekto pavadinimą tiek anglų, tiek lietuvių kalbomis.

6.4. Paraiškos turi būti pateiktos ir apmokėtos iki 2022 m. gegužės 9 d. 23:59 val.

7. Projektų pristatymai konferencijoje

7.1. Kiekvienos kategorijos 3 geriausi projektai (konkurso finalininkai) pristatomi konferencijoje birželio 10 d. Projekto pristatytojai patys pasirenka formą, kaip pristatyti projektą. Konkurso organizatoriai prašo gyvai pristatyti projektą (ne vien demonstruoti video) ir atsakyti į auditorijos klausimus.

7.2. Projekto pristatymui skirtos 4 minutės ir 1 minutė atsakyti į auditorijos klausimus.

7.3. Projektų pristatymo prezentacijos (PPT formatu) turi būti atsiųstos iki birželio 8 d. 17 val. organizatorių nurodytu el. paštu. El. laiške turi būti nurodyta 1) kategorija, 2) paraiškos autorius, 3) projekto pavadinimas; 4) kontaktinis asmuo, su kuriuo konkurso organizatoriai galėtų susisiekti, kilus klausimams. Atsiųstos PPT prezentacijos pavadinime turi būti nurodyta: kategorija, projekto pavadinimas, paraiškos autorius.

7.4. Birželio 8 d. atsiųsta pristatymo medžiaga nebegalės būti keičiama. Pristatymo medžiaga bus demonstruojama iš organizatorių kompiuterio.

8. Paraiškų apmokėjimas

8.1. Paraiškų pateikimo terminai ir paraiškų pateikimo kainos:

Paraiškos pateikimo terminas                 Data                              Kaina

Ankstyvasis pateikimas                  iki  2022 04 22                    120 Eur

Vėlyvasis pateikimas               2022 04 23 – 2022 05 09         150 Eur

8.2. Apmokėjimas už paraiškas vykdomas elektroniniu būdu, sumokant už paraiškas atskirai per bilietų pirkimo sistemą „Paysera“. Papildomai nusiunčiamas laiškas organizatorių nurodytu el. pašto adresu, nurodant už kokias konkrečiai paraiškas (kategorija, pavadinimas, teikėjas) apmokėta (mokėjimo data, mokėtojo pavadinimas ir suma).