Taisyklės

„PR Impact Awards“ apdovanojimų taisyklės

Paraiškas ryšių su visuomene ir komunikacijos projektų apdovanojimams „PR Impact Awards 2017“, kuriuos organizuoja Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga (LRVS) ir Ryšių su visuomene agentūrų asociacija (RSVA), gali teikti ryšių su visuomene agentūros, nepriklausomi ryšių su visuomene srities konsultantai, verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos, viešojo sektoriaus institucijos bei jų atstovai.

Paraišką teikianti ryšių su visuomene agentūra ar nepriklausomas konsultantas turi gauti su projektu susijusio savo kliento sutikimą. Jei paraišką teikia organizacija, tam turi būti pritarusi organizacijos vadovybė.

Paraiškoje minimas projektas turi būti įvykdytas tarp 2016 m. gegužės – 2017 m. balandžio mėn. (imtinai). Paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 10 d.

Paraiškas vertins tarptautinė „PR Impact Awards 2017“ komisija. Geriausiai įvertinti projektai bus paskelbti renginio dieną – gegužės 5 d.

 „PR Impact Awards“ apdovanojimų kategorijos:

  1. Korporatyvinė komunikacija

Korporatyvinės komunikacijos projektais siekiama vidinėms ir išorinėms auditorijoms pristatyti organizacijos veiklą, tikslus, vertybes, pasiektus finansinius rezultatus, kurti vadovo įvaizdį. Ilgalaikė ir tvari komunikacija prisideda prie organizacijos reputacijos kūrimo ir sėkmingo veiklos strategijos įgyvendinimo.

  1. Rinkodaros komunikacija

Komunikacijos projektai, kuriais pateikiama informacija apie produktą ar paslaugą ir puoselėjamas ryšys bei dialogas su to produkto ar paslaugos vartotojais.

  1. Integruota komunikacijos kampanija

Komunikacijos projektai, kurių įgyvendinimui vieningai naudojamos skirtingos ryšių su visuomene ir rinkodaros priemonės bei kanalai.

  1. Viešojo sektoriaus komunikacija

Projektai, skirti viešinti viešojo sektoriaus institucijų politiką, paslaugas, ir pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

  1. NVO komunikacija

Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti viešinti jų poziciją tam tikru klausimu, pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

  1. Krizių komunikacija

Komunikacijos kampanija, grįsta krizės valdymo veiksmais ir technikomis bei skirta spręsti organizacijos problemas viešojoje erdvėje.

  1. Socialinės atsakomybės projektas

Komunikacijos projektas, kuriuo viešinamos organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos, apimančios ne tik verslui būdingus ekonominius tikslus, bet ir socialinius bei aplinkosaugos aspektus, prisidedančius prie darnaus visuomenės vystymosi.

  1. Vidinė komunikacija

Vidinės komunikacijos projektas, skirtas kurti ir plėtoti organizacijos ir jos darbuotojų santykį, stiprinti organizacijos vidinę kultūrą, viešinti ateitis pasikeitimus bei kurti ir įgyvendinti naujas ir esamas organizacijos vertybes.

  1. Renginys

Komunikacijos projektas, kurio metu siekiama viešinti konkretų renginį ar renginių ciklą.

  1. Skaitmeninė komunikacija – socialinių tinklų kampanija

Komunikacijos projektas, įgyvendinamas naudojant tik socialinės žiniasklaidos kanalus: „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir kt.

  1. Skaitmeninė komunikacija – nuolatinė komunikacija socialiniuose tinkluose

Nuolatinė ir nuosekli komunikacija apie organizaciją ar prekės ženklą socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir kt.

  1. Metų agentūra

Agentūra, surinkusi daugiausiai apdovanojimų.