Taisyklės

„PR Impact Awards“ apdovanojimų taisyklės

1.Data ir vieta

„PR Impact Awards 2021“ konkursas vyks 2021 m. birželio 10 d. Vilniuje. Trys geriausi projektai 13 kategorijų bus pristatomi viešai birželio 10 d. konferencijoje „PR Impact Awards 2021“. Nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami birželio 10 d. apdovanojimų ceremonijoje.

2.Dalyvavimas

2.1. Konkursas yra atviras visiems dalyviams, veikiantiems komunikacijos srityje (verslo ir viešojo sektoriaus bendrovėms, komunikacijos agentūroms, laisvai samdomiems specialistams, nevyriausybinėms organizacijoms ir kt.) iš visų pasaulio šalių.

2.2. Galimybės pateikti paraišką:

2.2.1. Jei projektas sukurtas ir įgyvendintas kelių dalyvių (agentūros, užsakovo, laisvai samdomų ekspertų), paraišką gali pateikti tik vienas dalyvis, prieš tai susitaręs dėl dalyvavimo su visomis dalyvaujančiomis šalimis. Jei du skirtingi dalyviai pateikia paraišką su tuo pačiu projektu, konkursui priimama anksčiau pateikta paraiška.

2.2.2. Paraiškos negali būti teikiamos be projekto savininko/kliento jums duoto sutikimo dėl intelektualinės nuosavybės ir sutikimo teikti paraišką konkursui.

2.3. Paraiškų atmetimas:

2.3.1. Organizatoriai gali neleisti dalyvauti konkurse paraiškoms, kurios žeidžia nacionalinius ar religinius jausmus, diskriminuoja kurias nors visuomenės grupes ar skatina neteisėtus veiksmus.

2.3.2. Anksčiau konkursui teiktos paraiškos;

2.4. Konkursui teikiami projektai turi būti įgyvendinti 2020 m. gegužės – 2021 m. balandžio mėn. (imtinai).

2.5. Paraiškos turi būti pateiktos ir mokėjimai už paraiškas atlikti iki 2021 m. gegužės 10 d. 23:59 val.

2.6. Paraiškos, kurios pateiktos, neužpildant visų paraiškos dalių, ir neapmokėtos paraiškos bus atmestos.

3. Reikalavimai paraiškoms

3.1. Paraiškos pateikiamos anglų kalba, užpildant pateiktą formą www.primpactawards.com.

3.2. Konkurse numatyta 15 kategorijų:

3.2.1. KORPORATYVINĖ KOMUNIKACIJA . Korporatyvinės komunikacijos projektas, kuriuo siekiama vidinėms ir išorinėms auditorijoms pristatyti organizacijos veiklą, tikslus, vertybes, pasiektus finansinius rezultatus, kurti vadovo įvaizdį ar suvaldyti krizę. Ilgalaikė ir tvari komunikacija prisideda prie organizacijos reputacijos kūrimo ir sėkmingo veiklos strategijos įgyvendinimo.

3.2.2. INTEGRUOTA KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA. Komunikacijos projektas, kurio įgyvendinimui vieningai naudojamos skirtingos ryšių su visuomene ir rinkodaros priemonės bei kanalai.

3.2.3. VIEŠOJO SEKTORIAUS KOMUNIKACIJA. Projektas, skirtas viešinti viešojo sektoriaus institucijų politiką, paslaugas, ir pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

3.2.4. NVO KOMUNIKACIJA. Nevyriausybinių organizacijų projektas, skirtas viešinti jų poziciją tam tikru klausimu, pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

3.2.5. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PROJEKTAS. Komunikacijos projektas, kuriuo viešinamos organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos, apimančios ne tik verslui būdingus ekonominius tikslus, bet ir socialinius bei aplinkosaugos aspektus, prisidedančius prie darnaus visuomenės vystymosi.

3.2.6. VIDINĖ KOMUNIKACIJA. Vidinės komunikacijos projektas, skirtas kurti ir plėtoti organizacijos ir jos darbuotojų santykį, stiprinti organizacijos vidinę kultūrą, viešinti ateities pasikeitimus bei kurti ir įgyvendinti naujas ir esamas organizacijos vertybes.

3.2.7. RENGINYS. Komunikacijos projektas, kurio metu siekiama viešinti konkretų renginį ar renginių ciklą.

3.2.8. SKAITMENINĖ KOMUNIKACIJA. Komunikacijos projektas arba tęstinė komunikacija apie organizaciją ar prekės ženklą įgyvendinami naudojant tik socialinės žiniasklaidos kanalus: „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir kt.

3.2.9. INOVACIJA KOMUNIKACIJOJE. Technologinių naujovių panaudojimas ar inovatyvių procesų taikymas komunikacijos projekto metu.

3.2.10. NUOMONĖS FORMUOTOJŲ IR VIRUSINĖ KOMUNIKACIJA. Komunikacijos projektas, įtraukęs nuomonės formuotojus ir (arba) paplitęs virusu.

3.2.11. DARBDAVIO KOMUNIKACIJA. Projektai, skirti kurti teigiamą darbdavio įvaizdį.

3.2.12. PARAMOS PROJEKTŲ KOMUNIKACIJA. Komunikacija, skirta rėmimo veikloms.

3.2.13. KORONAVIRUSO IŠŠŪKIS. Projektas ar iniciatyva, koronaviruso pandemijos metu padėję spręsti visuomenei ir organizacijoms kilusius iššūkius.

3.2.14. METŲ AGENTŪRA. Agentūra, surinkusi daugiausiai taškų už apdovanojimus.

3.2.15. PUBLIKOS BALSAS. Komunikacijos projektas, sulaukęs didžiausio „PR Impact Awards 2020“ renginio dalyvių palaikymo.

4.Vertinimo komisijos darbas

4.1. Darbus vertins tarptautinė komisija, skelbiama www.primpactawards.com, sudaryta iš patyrusių komunikacijos srities specialistų.

4.2. Komisija galės savo nuožiūra perkelti pateiktus projektus į kitą kategoriją, kurią jie labiau atitinka.

4.2. Vertinimo procedūra:

4.2.1. Paraiškos pateikiamos 13 kategorijų iki 2021 m. gegužės 10 d. 23:59 val.

4.2.2. Komisija paraiškas vertina iki birželio 1 d. Birželio 4 dieną www.primpactawards.com ir konkurso „Facebook“ paskyroje paskelbiama po tris daugiausiai balų surinkusias paraiškas kiekvienoje kategorijoje.

4.3. Trys daugiausiai balų kiekvienoje kategorijoje surinkę projektai pristatomi birželio 10 d. konferencijoje „PR Impact Awards“. Pristatymo trukmė – 5 min., pristatymo kalba – lietuvių. (Kitų šalių projektai ir tarptautiniai projektai gali būti pristatomi anglų k.)

4.4. Kategorijoje METŲ AGENTŪRA laimėtoja paskelbiama įmonė, surinkusi daugiausiai taškų už apdovanojimus: už 1 vietos apdovanojimą skiriami 3 taškai, už 2 vietos apdovanojimą skiriami 2 taškai, už 3 vietos apdovanojimą skiriamas 1 taškas.

4.5. Kategorijoje PUBLIKOS BALSAS apdovanojamas projektas, surinkęs daugiausiai publikos balsų per elektroninį balsavimą projektų pristatymo metu.

5. Vertinimo kriterijai

5.1. Komisijos nariai vertina balais nuo 0 iki 5 kiekvieną iš konkurso paraiškų.

5.2. Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

Sprendžiama užduotis, situacija

Įgyvendinto projekto poveikis/pokytis

Projekto tikslai

Tikslinė auditorija

Strategija

Veiksmų planas

Rezultatai

6. Reikalavimai paraiškoms

6.1. Kategorijų skaičius, į kurį pateikiama projekto paraiška, yra neribojamas.

6.2. Visos paraiškos turi būti pateiktos elektroniniu būdu, užpildant formą www.primpactawards.com.

6.3. Prie paraiškų gali būti pateikiama papildoma vaizdinė informacija (PDF/JPG/PPT formatais) ir papildomi komentarai prie paraiškos.

6.4. Paraiškos turi būti pateiktos ir apmokėtos iki 2021 m. gegužės 10 d. 23:59 val.

7. Projektų pristatymai konferencijoje

7.1. Kiekvienos kategorijos 3 geriausi projektai (konkurso finalininkai) pristatomi konferencijoje birželio 10 d. Projekto pristatytojai patys pasirenka formą, kaip pristatyti projektą. Konkurso organizatoriai prašo gyvai pristatyti projektą (ne vien demonstruoti videofilmus).

7.2. Projekto pristatymui skirtos 4 minutės ir 1 minutė atsakyti į auditorijos klausimus.

7.3. Projektų pristatymo prezentacijos (PPT formatu) turi būti atsiųstos iki birželio 8 d. 17 val. el. paštu info@komunikacija.lt. El. laiške turi būti nurodyta 1) kategorija, 2) paraiškos autorius, 3 ) projekto pavadinimas; 4) kontaktinis asmuo, su kuriuo konkurso organizatoriai galėtų susisiekti, kilus klausimams. Atsiųstos PPT prezentacijos pavadinime turi būti nurodyta: kategorija_projekto pavadinimas_paraiškos autorius.

7.4. Birželio 8 d. atsiųsta pristatymo medžiaga nebegalės būti keičiama. Pristatymo medžiaga bus demonstruojama iš organizatorių kompiuterio.

7.5. Kilus klausimams dėl projektų pristatymo, prašome kreiptis el.paštu info@komunikacija.lt.

8. Paraiškų apmokėjimas

8.1. Paraiškų pateikimo terminai ir paraiškų pateikimo kainos:

Paraiškos pateikimo terminas                  Data              Kaina

Ankstyvasis pateikimas       2021 04 01– 2021 04 15    85 Eur

Vėlyvasis pateikimas           20210 04 16 – 2021 05 10 100 Eur

8.2. Apmokėjimas už paraiškas vykdomas elektroniniu būdu, sumokant už kiekvieną paraišką atskirai per bilietų pirkimo sistemą „Paysera“.