DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE PARAIŠKŲ TEIKIMĄ

2023-04-03

Dažniausiai užduodami klausimai apie paraiškų teikimą (2023 metų informacija)

Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus, kurie kyla rengiant paraiškas „PR Impact Awards“ konkursu

Bendrieji klausimai

Kur galima rasti konkurso taisykles?
Taisykles skelbiamos „PR Impact Awards“ svetainėje, jas galite rasti čia.

Kokiu laikotarpiu įgyvendinti projektai tinkami konkursui „PR Impact Awards 2023“?
Konkursui teikiami projektai turi būti įgyvendinti 2022 m. gegužės – 2023 m. balandžio mėn.

Ar iki gegužės 7 d. svarbu tik pateikti paraišką, ar reikia ir apmokėti?
Reikia ir apmokėti iki gegužės 7 d. 23.59 val. Kad nebūtų nerimo dėl laiku atlikto mokėjimo, rekomenduojame mokėti tiesiai per sistemą. Jei tokios galimybės neturite – būtinai pasinaudokite galimybe ir kuo anksčiau užsisakykite išankstinio apmokėjimo sąskaitą per sistemą: „Paysera“.

Iki kelintos valandos paskutinę dieną galima pateikti paraišką?
Vėlyvasis paraiškų pateikimas ir mokėjimas už paraiškas turi būti atliktas iki 2023 m. gegužės 3 d. 23:59 val. Norinčius sutaupyti, raginame pateikti paraiškas anksčiau: ankstyvasis pateikimas vyksta iki balandžio 14 d. 23:59 val., vidurinysis – iki balandžio 24 d. 23:59 val.

Ar ribojamas paraiškų pateikimo skaičius?
Ne. Kiekviena organizacija / institucija / įmonė gali pateikti neribotą skaičių paraiškų. Tačiau už kiekvieną paraišką reikia sumokėti paraiškos teikimo mokestį.

Kaip žinoti, kad paraiška sėkmingai priduota?
Sėkmingai įveikus visus paraiškos teikimo žingsnius, ekrane pasirodys užrašas: „Thank you for submiting the application“ ir pasiūlymas teikti kitą paraišką arba pereiti prie apmokėjimo.

Paraiškos pildymas

Kokia kalba pildomos paraiškos formos?
Paraiškos turi būti pateiktos anglų kalba, nes jas vertina tarptautinė komisija. Projekto pavadinimą būtina nurodyti ir lietuvių kalba. Formos pildomos čia.

Ar galima pridavus paraišką ją dar kartą peržiūrėti?
Deja, bet sistemoje tokios galimybės nėra. Patariame prieš pildant paraišką peržiūrėti visus paraiškos klausimus, kad matytumėte bendrą vaizdą – šiame dokumente rasite ir detalesnius paaiškinimus. Dokumentą atsiųsti galite čia.

Kuo skiriasi „Project Impact“ nuo „Communication Results“?
Skiltyje „Project impact“ rašoma, kokį poveikį komunikacijos projektas turėjo organizacijai ir jos tikslinėms auditorijoms bei suinteresuotosioms šalims. Skiltyje „Results“ – konkretūs pasiekti rezultatai.

Ką – užsakovą ar agentūrą – rašyti pirmame žingsnyje „Organization“?
Rašykite projekto užsakovą / organizaciją kuri / kuriai / kurioje įgyvendintas projektas. Jei projektą teikia agentūra, ji rašoma į „Project communications partners (agencies, freelance)“.

Taisyklėse rašoma, kad užsakovas ir vykdytojai turi susitarti tarpusavyje, kuris teikia paraišką. Ar būtina organizatoriams pateikti raštišką mūsų susitarimą?
Ne. Svarbu susitarti tarpusavyje.

Jeigu nedarėme tyrimų prieš ir po komunikacijos kampanijos, kaip galime pateikti duomenis apie poveikį?
Tyrimai prieš ir po kampanijos nėra būtini. Kartais galima remtis kitais tyrimais, tendencijomis – svarbu tai atskleisti paraiškoje. Pasirinkite savo kriterijus, aprašykite komisijos nariams, kokiais kriterijais rėmėtės, ir pagal juos apibūdinkite pasiektus rezultatus.

Kaip žinoti, kad paraiška sėkmingai priduota?
Sėkmingai įveikus visus paraiškos teikimo žingsnius, ekrane pasirodys užrašas: „Thank you for submiting the application“ ir pasiūlymas teikti kitą paraišką arba pereiti prie apmokėjimo.

Paraiškos kategorijos

Ar galima tą pačią paraišką pateikti į kelias kategorijas?
Taip, tačiau paraiška turėtų būti adaptuota konkrečiai kategorijai. Jei paraiška teikiama į skirtingas kategorijas, mokestis skaičiuojamas už kiekvieną kategoriją, į kurią pateikta paraiška.

Kiek šiais metais yra konkurso kategorijų, kurioms galiu teikti paraišką?
Paraiškas šiais metais galima teikti į 18 kategorijų. Kategorijų sąrašą rasite čia ir taisyklių 3 skyriuje.

Kokias paraiškas galima teikti kategorijai VIEŠOJO SEKTORIAUS KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA?
Šiai kategorijai galima teikti visas viešojo sektoriaus organizacijų / institucijų įgyvendintas komunikacijos kampanijas / projektus.

Kokias paraiškas galima teikti kategorijai NVO KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA?
Šiai kategorijai galima teikti visas nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ir panašių organizacijų įgyvendintas komunikacijos kampanijas / projektus.

Kokias paraiškas galima teikti kategorijai VERSLO KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA?
Šiai kategorijai galima teikti visas verslo sektoriaus organizacijų įgyvendintas komunikacijos kampanijas / projektus.

Kokias paraiškas galima teikti kategorijai VALSTYBĖS / SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ KOMUNIKACIJA?
Šiai kategorijai galima teikti visas valstybės / savivaldybės valdomų įmonių įgyvendintas komunikacijos kampanijas / projektus.

PR Impact Awards