Konkursas

Apdovanojimų kategorijos

PR Impact Award Category

TVARUMO KOMUNIKACIJA

Komunikacijos projektas ar kampanija, skirti pristatyti organizacijų tvarumo / darnumo / socialinės atsakomybės iniciatyvas įvairioms suinteresuotosioms šalims.

PR Impact Award Category

INTEGRUOTOJI KORPORATYVINĖ KOMUNIKACIJA

Komunikacijos projektas ar kampanija, skirti organizacijos reputacijos stiprinimui, kurio įgyvendinimui vieningai naudojamos skirtingos komunikacijos priemonės bei kanalai, norint pasiekti skirtingas tikslines auditorijas.

PR Impact Award Category

INTEGRUOTOJI RINKODAROS KOMUNIKACIJA

Komunikacijos projektas ar kampanija, skirti produktų / paslaugų pristatymui / pardavimų skatinimui, kurio įgyvendinimui naudojamos skirtingos komunikacijos priemonės bei kanalai, norint pasiekti skirtingas tikslines auditorijas.

PR Impact Award Category

DARBDAVIO KOMUNIKACIJA

Projektas ar kampanija, skirti kurti teigiamą darbdavio įvaizdį, stiprinti darbdavio reputaciją ir pritraukti naujų darbuotojų.

PR Impact Award Category

VIDINĖ KOMUNIKACIJA

Vidinės komunikacijos projektas, skirtas kurti ir plėtoti organizacijos ir jos darbuotojų santykį, stiprinti organizacijos vidinę kultūrą, komunikuoti ateities pokyčius, kurti ir puoselėti naujas bei esamas organizacijos vertybes.

PR Impact Award Category

RENGINYS IR JO KOMUNIKACIJA

Renginys ar jo komunikacija, kuria siekiama komunikuoti korporatyvines žinias bei naujienas, pristatyti produktus ar paslaugas vidinėms ar išorės auditorijoms.

PR Impact Award Category

INOVACIJA KOMUNIKACIJOJE

Technologinių naujovių panaudojimas ar inovatyvių procesų taikymas kuriant, įgyvendinant ar vertinant komunikacijos projektą / kampaniją bei jų rezultatus.

PR Impact Award Category

NUOMONĖS FORMUOTOJŲ IR VIRUSINĖ KOMUNIKACIJA

Komunikacijos projektas, įtraukęs nuomonės formuotojus ir (arba) pasiekęs itin didelę organinę sklaidą viešojoje erdvėje.

PR Impact Award Category

KOMUNIKACIJA SKAITMENINĖJE ERDVĖJE

Komunikacijos projektas arba tęstinė komunikacija apie organizaciją ar prekės ženklą, įgyvendinami tik socialinėje žiniasklaidoje / skaitmeninėje erdvėje („Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“, „Twitter“, „Telegram“, „Discord“, „Youtube“, interneto forumuose).

PR Impact Award Category

LYDERYSTĖS KOMUNIKACIJA

Projektas, skirtas kurti teigiamą organizacijos vadovų ekspertinį įvaizdį, stiprinti reputaciją, siekiant organizacijos lyderystės viešojoje erdvėje.

PR Impact Award Category

SOCIALINĖ AR RĖMIMO KAMPANIJA

Puikių rezultatų pasiekusi socialinė komunikacijos kampanija / efektyvi įmonės vykdomų rėmimo veiklų komunikacija.

PR Impact Award Category

B2B KOMUNIKACIJA

Komunikacijos projektas, skirtas stiprinti įmonių, veikiančių verslas-verslui sektoriuje, reputaciją, pristatyti naujus prekės ženklus, produktus / paslaugas / sprendimus arba populiarinti esamus produktus / paslaugas /  sprendimus.

PR Impact Award Category

TARPTAUTINĖ KOMUNIKACIJA

Komunikacijos kampanija, kuri buvo vykdoma dviejose ar daugiau šalių.

PR Impact Award Category

POLITINĖ KOMUNIKACIJA

Komunikacijos projektas, skirtas didinti politikų, politinių organizacijų ar rinkimų kampanijų dalyvių žinomumą, kurti teigiamą reputaciją.

PR Impact Award Category

VIEŠOJO SEKTORIAUS KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA

Kampanija ar projektas, skirti viešinti viešojo sektoriaus institucijų vykdomą politiką, paslaugas ir pasiekimus arba informuoti visuomenę apie aktualias problemas, naujienas, keisti visuomenės nuomonę ar elgseną.

PR Impact Award Category

NVO KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA

Nevyriausybinių organizacijų komunikacijos projektas ar kampanija, skirti viešinti jų poziciją, aktualią problematiką, projektus, paslaugas, pasiekimus, keisti visuomenės nuomonę ar elgseną.

PR Impact Award Category

VERSLO KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA

Verslo sektoriaus  komunikacijos projektas ar kampanija, skirti komunikuoti verslo sektoriaus įmonių vykdomas veiklas, teikiamas paslaugas, pasiekimus ar pateikti savo poziciją tam tikru klausimu.

PR Impact Award Category

VALSTYBĖS / SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ KOMUNIKACIJA

VVĮ / SVĮ komunikacijos projektas ar kampanija, skirti viešinti vykdomas veiklas, teikiamas paslaugas, pasiekimus,  gerinti ryšius su suinteresuotosiomis šalimis.

PR Impact Award Category

BENDRUOMENĖS ĮTRAUKIMAS / KŪRIMAS

Komunikacijos projektas ar priemonė, skirti kurti organizacijai ar prekės ženklui lojalią fizinę ar virtualią, vidinę ar išorinę bendruomenę ir/ar skatinti jos į(si)traukimą ir formuoti jos teigiamą požiūrį į organizaciją ar prekės ženklą.

PR Impact Award Category

DRĄSA KOMUNIKACIJOJE

Komunikacijos projektas ar kampanija, kurią įgyvendinant taikyti drąsūs, neįprasti ir netradiciniai komunikaciniai sprendimai ir / ar skatinta kalbėti nepatogiomis temomis.

PR Impact Award Category

METŲ AGENTŪRA

Agentūra, surinkusi daugiausiai apdovanojimų.

PR Impact Award Category

PUBLIKOS BALSAS

Komunikacijos projektas, sulaukęs didžiausio „PR Impact Awards“ renginio dalyvių palaikymo.

PR Impact Award Category

TERMINAI IR KAINOS

Informaciją apie paraiškų teikimo terminus ir kainas rasite čia

 

Pranešėjai ir diskusijų dalyviai bus paskelbti 2025 metais

PR Impact Awards