Apie apdovanojimus

Apdovanojimų kategorijos

PR Impact Award Category

Korporatyvinė komunikacija

Korporatyvinės komunikacijos projektas, kuriuo siekiama vidinėms ir išorinėms auditorijoms pristatyti organizacijos veiklą, tikslus, vertybes, pasiektus finansinius rezultatus, kurti vadovo įvaizdį ar suvaldyti krizę. Ilgalaikė ir tvari komunikacija prisideda prie organizacijos reputacijos kūrimo ir sėkmingo veiklos strategijos įgyvendinimo.

PR Impact Award Category

Integruota komunikacijos kampanija

Komunikacijos projektas, kurio įgyvendinimui vieningai naudojamos skirtingos ryšių su visuomene ir rinkodaros priemonės bei kanalai.

PR Impact Award Category

Viešojo sektoriaus komunikacija

Projektas, skirtas viešinti viešojo sektoriaus institucijų politiką, paslaugas, ir pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

PR Impact Award Category

NVO komunikacija

Nevyriausybinių organizacijų projektas, skirtas viešinti jų poziciją tam tikru klausimu, pasiekimus arba informuoti visuomenę apie problemas, inovacijas ar pasikeitimus.

PR Impact Award Category

Socialinės atsakomybės projektas

Komunikacijos projektas, kuriuo viešinamos organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos, apimančios ne tik verslui būdingus ekonominius tikslus, bet ir socialinius bei aplinkosaugos aspektus, prisidedančius prie darnaus visuomenės vystymosi.

PR Impact Award Category

Vidinė komunikacija

Vidinės komunikacijos projektas, skirtas kurti ir plėtoti organizacijos ir jos darbuotojų santykį, stiprinti organizacijos vidinę kultūrą, viešinti ateitis pasikeitimus bei kurti ir įgyvendinti naujas ir esamas organizacijos vertybes.

PR Impact Award Category

Renginys

Komunikacijos projektas, kurio metu siekiama viešinti konkretų renginį ar renginių ciklą.

PR Impact Award Category

Skaitmeninė komunikacija

Komunikacijos projektas arba tęstinė komunikacija apie organizaciją ar prekės ženklą įgyvendinami naudojant tik socialinės žiniasklaidos kanalus: „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir kt.

PR Impact Award Category

Inovacija komunikacijoje

Technologinių naujovių panaudojimas ar inovatyvių procesų taikymas komunikacijos projekto metu.

PR Impact Award Category

Nuomonės formuotojų ir virusinė komunikacija

Komunikacijos projektas, įtraukęs nuomonės formuotojus ir (arba) paplitęs virusu.

PR Impact Award Category

Darbdavio komunikacija

Projektai, skirti kurti teigiamą darbdavio įvaizdį.

PR Impact Award Category

Paramos projektų komunikacija

Komunikacija, skirta rėmimo veikloms.

PR Impact Award Category

Koronaviruso iššūkis

Projektas ar iniciatyva, koronaviruso pandemijos metu padėję spręsti visuomenei ir organizacijoms kilusius iššūkius.

PR Impact Award Category

Metų agentūra

Agentūra, surinkusi daugiausiai apdovanojimų.

PR Impact Award Category

Publikos balsas

Komunikacijos projektas, sulaukęs didžiausio „PR Impact Awards“ renginio dalyvių palaikymo.

2021 m. komisijos nariai

Viktoria Mykhno

KPMG Ukrainos rinkos vadovė, korporatyvinės komunikacijos ir rinkodaros ekspertė, Valdybos narė ir koordinatorė Ukrainai, Europos komunikacijos direktorių asociacija (EACD)

Lina Jakučionienė

Ambasadorė ir koordinatorė Lietuvai, Europos komunikacijos direktorių asociacija (EACD)

Tomas Grigalevičius

Marketingo ir komunikacijos ekspertas, Performance marketingo agentūra „We deliver”

Nina Klebanskaja

Docentė, Vytauto Didžiojo universitetas

Raminta Stanaitytė-Česnulienė

Komunikacijos ekspertė, LR Prezidento Vyriausioji patarėja komunikacijos klausimais

Vasaris Oržekauskas

Vadovas ir partneris, Inspired communications

Vilūnė Kairienė

Analizės ir duomenų sprendimų vadovė, Mediaskopas

Mindaugas Ardišauskas

Komunikacijos specialistas, Nepriklausomas konsultantas

Lauras Bielinis

Politologas, socialinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius

Ignas Zokas

Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos vadovas, ESOMAR narys, Spinter tyrimai

Justin Green

Prezidentas, Global Alliance

Philippe Borremans

IPRA prezidentas, Rizikos ir krizių komunikacijos konsultantas

Stavros Papagianneas

Vykdantysis direktorius, StP Communications

Kristine Mennika

Korporatyvinės komunikacijos vadovė, Citadele Bank

Alex Malouf

Reputacijos santykių vadovas, P&G

Aive Hiiepuu

Partnerė ir vykdančioji direktorė, PR Concept

Marco Magli

Italijos regiono koordinatorius, Europos komunikacijos direktorių asociacija (EACD)